ச. செந்தில் குமரன்'s blog

Posted by ச. செந்தில் குமரன்
ஒரு பெண் என்னைத் தொட்டால் இனிமை
அவள் பெண்ணல்ல உண்மையில் புதுமை
அவள் புதுமையல்ல அவள் என் இமை
அவள் இமையல்ல அவள் என் சாதிமை

வான் மழைத்துளி எல்லாம் மண்ணுக்கே
என் உயிர்த்துளி எல்லாம் தமிழ்பெண்ணுக்கே
கடல் அலை எல்லாம் கரைகளுக்கே
என் கலை அலை எல்லாம் அவள் சலங்கைக்கே
வான் நட்சத்திரம் எல்லாம் இரவுக்கே
என் சரித்திரம் எல்லாம் தமிழ் பெண்ணுக்கே

கிழிந்த மனதை தைக்க கூந்தல் தருவாளா?
விழிநீர் துடைக்க கரங்கள் தருவாளா?
உயிரில் கலக்க உயிரைத் தருவாளா?
பெயரில் கலக்க பெயரைத் தருவாளா?
Posted by ச. செந்தில் குமரன்
மசோதா வருகுது! மனிதனை திருத்த!
மாசுகள் இனி மண்ணில் குறைக்க,
மனிதன் ரெயிலென புகைத்ததை நிறுத்தி,
மாசுகள் குறைத்திட மசோதா வருகுது!

பொதுஇடங்களில் புகைக்க கூடாதாம் - நற்
சிந்தனை உடையோர் சீறி எழுந்தனர்,
புகையின் புகழினை குறைக்கவே இவ்வழி
சீரி(றி)ய சிந்தனையாளர் சிறந்து வாழிய!

தழும்புகள் பலவும் உதட்டில் தாங்கினர்,
தாங்கிய தழும்புகள் எதனால் வந்தன?
விழுப்புண் என்றதை இயம்புதல் தீது,
இழுப்புண் என்றொரு வார்த்தை தகுமோ?

மூன்று இன்ச்சினில் நிம்மதி வருகுதாம்,
Posted by ச. செந்தில் குமரன்
அன்னைமீர்! நின்னருள் கண்டேன் - அதை
அனைவரும் உணர்ந்திட ஆசைகள் கொண்டேன்
வெற்றி கிடைத்தது பாரு - அந்த
வெண்ணிலா ஒளிர்வுக்கு ஈடொன்று உண்டோ?

கண்பெற்ற பயனின்று கண்டேன் - மேலும்
கவிபாடும் திறனினை அன்னையால் பெற்றேன்!
கவிஎழுதும் திறனொன்று போதும் - இந்த
கலியினில் அன்னையின் புகழினைச் சொல்வேன்!


ஆதவன் கதிர்களின் முன்னே - அந்த
அகல பனிமலை கறைவது போலே,
வேத குரிசிலே நின்னை - நான்
வேண்டிய பொழுதினில் பாவங்கள் சாமோ?

வீணர்கள் வாழ்கின்ற ஊரில் - அன்னை
வீழ்ச்சிகள் இல்லாமல் காத்திட கண்டேன்,